Osiągnięcia biura projektowego

Nagrody i Wyróżnienia

ZMIEŃ WĄTPLIWOŚCI W PEWNOŚĆ NAJLEPSZEGO WYBORU

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.

Konkurs studialny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „POLARICUM” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

 

więcej

Konkurs na opracowanie urbanistycznej koncepcji zagospodarowania południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa, w tym poprzemysłowego terenu byłego Owintaru – „TARNÓW NOWE MIASTO”

więcej

Główna nagroda w kategorii obiekty kultury oraz nagroda pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej XV edycji konkursu „Modernizacja Roku” za projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie
Wyróżnienie w kategorii Dzieło Eksportowe w 18 edycji konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego za realizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie /listopad 2012/
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego.
Konkurs na projekt koncepcji architektoniczno – urbanistycznej stanowiącej podstawę opracowania ” Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego śródmieścia bytoia i terenu położonego w rejonie ul. Wrocławskiej poprzedzonych opracowaniem koncepcyjnym”
Konkurs urbanistyczno – architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, na opracowanie projektu koncepcyjnego pt Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie
Konkurs na projekt zagospodarowania terenu tzw. Plantów Jaworznickich wraz z koncepcją elementów kubaturowych dla wybranej lokalizacji w śródmieścia Jaworzna.
Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania pasażu im. Leona Schillera w Łodzi
Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pb: „Realizacja terenów po byłej kopalni Rozbark”
Wyróżnienie [W:] Ogólnopolski Konkurs Otwarty „Modernizacja roku 2009” w kategorii rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, za Rewitalizację Centrum Chrzanowa Etap III „Tysiąc Kamieni” – przebudowa Placu 1000 – Lecia
Nagroda Główna [W:] Ogólnopolski Konkurs Otwarty „Modernizacja roku 2009” w kategorii elewacje i termorenowacje, za Przebudowa Domu Kultury i otoczenia,
Konkurs urbanistyczny „U źródeł Piotrkowskiej” na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego Stary Rynek, wschodnie przedpole manufaktury oraz kwartały ograniczone ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905r, Próchnika, Zachodnią, Legionów, Ogrodową.
Medal dla Stanisława Lessaer za zasługi dla rozwoju miasta i ziemi chrzanowskiej, 17.06.2008
Konkurs na zagospodarowanie placu społecznego we Wrocławiu

Konkurs na rewitalizację kwartału miasta w rejonie ulicy Śniadeckiego – Studium przestrzenne renowacji i rewitalizacji Centrum Miasta Siemianowice Śląskie.

Konkurs na zagospodarowanie Centrum Miasta Katowice
I Nagroda: za oświetlenie Rynku w Chrzanowie [W:] konkurs na „najlepiej oświetloną gminę i miasto 2006 roku” w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu: kompleksu architektoniczno-urbanistycznego, charakterystycznych obiektów i miejsc w gminie lub mieście” 2006
Nagroda Główna [W:] ogólnopolski konkurs otwarty „modernizacja roku 2005” dla Rynku w Chrzanowie w kategorii obiekt zabytkowy, 2006
Nagroda Główna [W:] III Konkurs „Orły REFE 2005” dla Rynku w Chrzanowie w kategorii obiekt użyteczności publicznej, 2006

Konkurs na opracowanie koncepcji programowej i architektonicznej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku przy ul. Broniewskiego 10-c wraz z otoczeniem, z przeznaczeniem na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

więcej

Konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku / pl.Jana Pawła II/ w Rudzie Śląskiej
Koncepcja funkcjonalna i przestrzenna Muzeum Śląskiego w Katowicach
Konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w Krzepicach.
Koncepcja Architektoniczna budynku centrum Chopinowskiego przy ul. Tamka 43 w Warszawie
Koncepcja architektoniczna budynku ratusza miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu, ulicy – łącznika na odcinku od ul. Wilanowskiej do al. Wojska Polskiego, a także miejsc parkingowych w Konstancinie – Jeziornie
Projekt urbanistyczno – architektoniczny centrum miasta Szczyrk.
Projekt architektoniczno – urbanistyczny koncepcji dzielnicy mieszkaniowej u zbiegu alei wyzwolenia i ulicy gen. Augusta Fieldorfa Nila
Konkurs na kompleks sportowy w Wadowicach
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej centrum współpracy europejskiej Gliwice – Radiostacja.
Konkurs na projekt Sali koncertowej z biblioteką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Konkurs na projekt Europejskiej Akademii Muzyki w Chodzieży
Międzynarodowy konkurs urbanistyczno – architektoniczny na rekultywację terenów poprzemysłowych w dzielnicy Karolina w Ostrawie.
Konkurs SARP nr 882 na opracowanie koncepcji zagospodarowania śródmieścia Częstochowy
Konkurs SARP – na centrum miasta Częstochowy
Konkurs SARP -na plan zagospodarowania Śródmieścia Dąbrowy Górniczej
konkurs SARP – projekt fragmentu centrum miasta Oświęcimia

Opracowanie koncepcji zagospodarowania płyty rynku Starego Miasta w Chrzanowie Wraz z kompleksowym opracowaniem pierzei wokół płyty Rynku/dwuetapowy

nagroda prezydenta Sosnowca, kategoria: „Najlepszy obiekt Zagłębia” za Projekt przebudowy poddasza Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
konkurs projektowo ofertowy na zagospodarowanie rynku w Wodzisławiu Śląskim
Konkurs na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, wykonawczego, zagospodarowania Rynku Starego Miasta w Bielsku
Honorowa Nagroda Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego/ w konkursie SARP Katowice „Architektura roku 1998” w kategorii „Najlepiej zagospodarowane przestrzenie publiczne” za rewitalizację ryku w Żorach. więcej
Konkurs SARP 848 – projekt zagospodarowania placu J.Piłsudskiego w Gliwicach z pomnikiem i koncepcją urbanistyczną otoczenia.
Konkurs SARP 830: Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna kompleksu usługowego w Oświęcimiu
Konkurs SARP 837- na koncepcję urbanistyczno architektoniczną „Centrum Handlowego Dzielnicy północ” w Białymstoku
konkurs projektowo ofertowy na rewaloryzację przestrzeni publicznych w centrum Czechowic Dziedzic
Konkurs projektowo ofertowy na przebudowę Urzędu Miejskiego w Czechowicach Dziedzicach/ konkurs Dwuetapowy/

Nagroda II Stopnia w kategorii inwestycji Gminy w konkursie PZITB „BUDOWA ROKU 1997” za rewaloryzację przestrzeni publicznych Starego Miasta w Żorach. 

więcej

konkurs projektowo ofertowy na przebudowę Urzędu Miejskiego w Żorach
Rewaloryzacja przestrzeni publicznych starego miasta w Żorach z Rynkiem i przyległymi uliczkami
Konkurs SARP – rewaloryzacje rynku w Gnieźnie
konkurs SARP – projekt centrum dzielnicy Wełnowiec w Katowicach
konkurs na centrum sportowe w Bakuriani Gruzja

Konkurs SARP – centrum Częstochowy

Konkurs SARP – projekt centrum Lublińca
Konkurs SARP – projekt centrum usługowego Radomia

Konkurs SARP – Centrum Gliwic

Konkurs SARP – Centrum Gliwic

Konkurs SARP – projekt dzielnicy Gdańsk Orunia
Konkurs SARP – projekt dzielnicy Gdańsk Orunia

NASZĄ WIZYTÓWKĄ SĄ UNIKALNE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

W naszym przekonaniu najlepszą prognozą przyszłości są konkretne dokonania. Właśnie dlatego z dumą prezentujemy wybrane projekty z naszego bogatego portfolio.
LAT
DOŚWIADCZENIA
+ 0
NAGRÓD
I WYRÓŻNIEŃ
+ 0
OPRACOWANYCH
PROJEKTÓW
+ 0
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności