Nowy obiekt w Parku Chorzowskim

Polaricum

iii miejsce

o projekcie

Nazwę „Polaricum” odczytujemy wieloznacznie, odnosi się ona do czytelnie wyodrębnionego terenu, w granicach którego wszystkie elementy zainwestowania i zagospodarowania, zarówno te kubaturowe jak i niekubaturowe, tematycznie i programowo podporządkowane są problematyce związanej ze specyfiką, ekosystemem, krajobrazem i formami życia charakterystycznymi dla bieguna północnego – Arktyki i bieguna południowego – Antarktydy, a także dla obszarów podbiegunowych.

Utworzenie tego typu tematycznego założenia w polskim klimacie „określanym, jako przejściowy – pomiędzy ciepłym, morskim klimatem zachodniej Europy, a kontynentalnym obejmującym Ukrainę i Rosję”, wymaga specyficznych rozwiązań. Utworzenia Założenia Krajobrazowego oddającego surowy charakter biegunowego krajobrazu oraz zaadaptowanej do naszych warunków klimatycznych roślinności podbiegunowej. Dominantą tego założenia winien być obiekt kubaturowy, którego prosta surowa forma nawiązuje do tektoniki dryfującej góry lodowej, szczelin, kraterów i odrywających się, opadających do morza lodowych ścian

   Tak odmienne Założenie Krajobrazowe wymaga znaczącej interwencji w krajobrazie parku, stąd decyzja o realizacji Założenia Krajobrazowego „Polaricum” na takiej powierzchni terenu, która w minimalny sposób zaingeruje w istniejący drzewostan

IDEA

Kula ziemska, siatka południków i równoleżników, oś obrotu ziemi odchylona od pionu o 23O, przebieg 19 południka, to inspiracje odwołujące się do astro-geograficznech odniesień „Polaricum”.

MIEJSCE

Wybór lokalizacji, w południowo – zachodniej części wskazanego obszaru, na głównej osi kompozycyjnej ŚOZ przebiegającej od bramy południowej (kontynuacja Alei Żyrafy), w kierunku Kotliny Dinozaurów, to inspiracje odwołujące się do archetypicznej, krajobrazowo-parkowej kompozycji urbanistycznej założenia ŚOZ.

Zasięg założenia krajobrazowego „Polaricum” staje się z jednej strony wynikiem: wyboru lokalizacji, przebiegu istniejących i planowanych ścieżek łączących ważne miejsca ŚOZ, przebiegu zaadaptowanych dróg wewnętrznych, z drugiej kształtu i geometrii terenu, którego inspiracją jest wielokątna amorficzna struktura kryształów lodu.

OBIEKT

Inspiracją stała się góra lodowa, jej skala i dominacja w krajobrazie polarnym, proporcje części nadziemnej i podziemnej, surowość i spójność formy, mimo szeregu rys, spękań, kraterów, odłamujących się tafli lodu i schodzących do  morza lodowych ścian.

użyteczność publiczna

Polaricum

SPECYFIKACJA PROJEKTU

Lokalizacja: Leśna, Chorzów

Powierzchnia terenu: 13 055 m2

Powierzchnia zabudowy: 4 270 m2

Rok: 2016

Etap: Koncepcja

Typ: Projekt Konkursowy

Nagroda: III Nagroda

Zakres prac: 

  • projekt konkursowy – koncepcja architektoniczna

ZESPÓŁ :

Zespół Projektowy:

  • Stanisław Lessaer
  • Anna Lessaer
  • Jan Lessaer
  • Radosław Cioch
  • Monika Cyganek

NASZĄ WIZYTÓWKĄ SĄ UNIKALNE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

W naszym przekonaniu najlepszą prognozą przyszłości są konkretne dokonania. Właśnie dlatego z dumą prezentujemy wybrane projekty z naszego bogatego portfolio.
LAT
DOŚWIADCZENIA
+ 0
NAGRÓD
I WYRÓŻNIEŃ
+ 0
OPRACOWANYCH
PROJEKTÓW
+ 0
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności