Południowo-zachodnia Brama Śródmieścia Tarnowa

Tarnów Nowe Miasto

II NAGRODA W KONKURSIE

o projekcie

Współczesna miasto powinno być katalizatorem wszelkich aktywności. Konkurencja, zarówno w skali lokalnie jak i globalnie zmusza do wykreowania czytelnej własnej „marki”, zachowującej, kultywującej i rozwijającej unikalne wartości w sferach kulturowej i przestrzennej.

Tarnów jest właśnie takim miastem – historycznym, o średniowiecznych i renesansowych korzeniach, a jednocześnie współczesnym ośrodkiem kultury, nauki i nowoczesnego przemysłu. Jest miastem o bogatej, wielokulturowej historii, pamiętającym o swoich sławnych przedstawicielach.

Celem konkursu jest odszukanie utraconych wartości i struktury, kontynuacja dobrej miejskiej, wielofunkcyjnej przestrzeni, wreszcie przekraczanie barier rozwojowych poprzez zszywanie obszarów położonych po obu stronach terenów kolejowych. To w rozumieniu marketingu urbanistycznego jest próba stworzenia z rewitalizowanego obszaru atrakcyjnego „produktu”.

WYZWANIE

Urbanistyczno-architektoniczne wizje i idee muszą uwzględniać fakt, iż projekt konkursowy poprzedza sporządzenie Planu koordynacyjnego oraz miejscowego planu zagospodarowania, dla całego obszaru objętego konkursem, lub spójnych z całościową koncepcją, samodzielnych jego części. Koncepcja powinna również pozwolić na realizację wyprzedzających, niesprzecznych z przyszłym Planem koordynacyjnym, bieżących działań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Przyjęto, iż system przestrzenny tworzą: przestrzenie publiczne, przestrzenie ogólnodostępne oraz jednostki urbanistyczne. Przestrzenie publiczne to indywidualna konfiguracja ulic, placów, skwerów, alei i przejść oraz terenów parkowych należących (pod względem prawnym) do terenów publicznych. Uzupełniają ją przestrzenie ogólnodostępne (niepubliczne), położone w granicach poszczególnych pól zabudowy i jednostek urbanistycznych.

Pozwala to na wyodrębnienie strategicznych pól działań, które przekładać się powinny na finalne uzyskanie założonego programu. Oznacza to jednocześnie, iż Miasto Tarnów wyłącznie w obszarze przestrzeni publicznych będzie zobligowane do podjęcia aktywności inwestycyjnych. W pozostałych będzie mogło wyznaczyć ramy i przyjąć postawę „przyjaznego doradcy”.

urbanistyka, rewitalizacja

Tarnów Nowe Miasto

SPECYFIKACJA PROJEKTU

Lokalizacja: Tarnów

Powierzchnia: 30 000 m2

Rok: 2015

Etap: Koncepcja

Typ: Projekt Konkursowy

Nagroda: II Nagroda (I nie przyznano)

Zakres prac: 

  • projekt konkursowy – koncepcja urbanistyczna
  • makieta pokonkursowa
Tarnów - Nowe Miasto

Atutem tego miejsca nie jest „nowość” lecz jego „tradycja”, wymagająca twórczej kontynuacji, rozwoju, rozumianego jako zrównoważone, stopniowe przekształcanie się, dostosowane do uwarunkowań miejsca, ambicji, realnych potrzeb, a także marzeń o stworzeniu części miasta na miarę XXI wieku.

Kod miejsca definiują: historyczna główna oś miasta (ulica Krakowska), rozwinięta ortogonalna siatka ulic (po północnej i wschodniej stronie obszaru konkursowego), dominanta przestrzenna – kościół p.w. św. Rodziny – neogotycka bazylika księży ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego`a Paulo, położenie historycznego zrewitalizowanego Dworca Kolejowego, który dziś staje się centralnym punktem komunikacyjnego węzła multimodalnego (Dworzec Kolejowy, dworzec PKS, węzły przesiadkowe komunikacji miejskiej), łączącego transport kolejowy, autobusowy i indywidulany. To Planty Kolejowe im. Józefa Jakubowskiego, dolina potoku Wątok, a także otwarte tereny zielone od strony Zabłocia. Swój wkład w identyfikację kodu miejsca wnosi nieistniejąca już zabudowa Browaru Sanguszków (z jedynym pozostałym świadkiem – kominem), a także obiekty współczesne, w tym siedziba Gaz-Systemu, siedziba Polskiej Spółki Gazownictwa oddział w Tarnowie.

Masterplan Południowo-zachodnia Brama Śródmieścia Tarnowa​
Południowo-zachodnia Brama Śródmieścia Tarnowa

Może zatem obszar konkursowy to nie „Nowe Miasto”, tylko znacząca część śródmieścia. Miejsce centralne, przez które wszyscy powinni przechodzić. To „Południowo-zachodnia Brama Śródmieścia Tarnowa”. Obszar, którego podstawowym przesłaniem, dla każdego uczestnika zarówno tego „z wewnątrz miasta” (mieszkańca innych części miasta), jak i „z zewnątrz miasta” (podróżnego, turysty, pracownika, studenta …), jest: nowoczesność i tradycja, otwartość i dostępność, wielofunkcyjność, różnorodność funkcjonalna, komfort i jakość. Obszar, w którym jego użytkownicy czują się dobrze i odczytują czytelny wizerunek, witalnego, aktywnego, atrakcyjnego, zbioru nowoczesnych miejskich przestrzeni, podatnych na zmiany, szanujących skalę człowieka i swoistą symbiozę ze swoją historią.

.

Tarnów Nowe Miasto

NOWOCZESNE PRZESTRZENIE MIEJSKIE

Nadrzędnym celem projektu nazwanego „Południowo-zachodniej Bramy Śródmieścia Tarnowa” jest wykreowanie atrakcyjnego zbioru nowoczesnych miejskich przestrzeni.

O witalności i atrakcyjności miasta, a tym bardziej tak znaczącego obszaru jak, „Brama – Tarnowa”, zadecydują nowe przestrzenie publiczne, stanowiące kontinuum istniejących kulturowo wykształconych relacji drogowych, pieszych i rowerowych. Przestrzenie te tworzą system połączeń, uwzględniając wykształcone już i dobrze działających miejsca. Na nowe zaprojektowane przestrzenie publiczne składają się, place, skwery, promenady, aleje, deptaki, zaułki, paki, bulwary i poldery. Najważniejsza z nich kształtowana jest zgodnie z kodem miejsca – na osi bazyliki p.w. św. Rodziny.

Tarnów Nowe Miasto Masterplan

NASZĄ WIZYTÓWKĄ SĄ UNIKALNE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

W naszym przekonaniu najlepszą prognozą przyszłości są konkretne dokonania. Właśnie dlatego z dumą prezentujemy wybrane projekty z naszego bogatego portfolio.
LAT
DOŚWIADCZENIA
+ 0
NAGRÓD
I WYRÓŻNIEŃ
+ 0
OPRACOWANYCH
PROJEKTÓW
+ 0
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności