Zakładów Naprawczych Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej

ZNZGKW BYTOM

BYTOMSKIE ZAKŁADY NAPRAWCZE ZABYTKOWEJ GÓRNOŚLĄSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

DRUGIE ŻYCIE DLA ZAKŁADÓW NAPRAWCZYCH

Zlokalizowany w Bytomiu, w odległości tylko 10 minut spaceru od rynku głównego, zespół budynków po zlikwidowanych w 2003 roku Zakładach Naprawczych Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej.

Rada Miejska w Bytomiu 27 lutego 2017r. przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Bytom.2020+ w ramach którego na dofinansowanie ma szansę kilkanaście kluczowych dla miasta projektów rewitalizacyjnych, w tym projekt na rewitalizację Zakładów Naprawczych Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej.

WYZWANIE

Rewitalizacja Zakładów Naprawczych Zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w których skład wchodzi 21 obiektów architektonicznych, 3 schrony oraz teren je otaczający. Koncepcja wskazuje kierunek działań. Zakłada ochronę zakładów przed dalszą degradacją poprzez uporządkowanie terenu oraz zabezpieczenie i adaptację wartościowych budynków.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Wierne odtworzenie stanu istniejącego zabudowy oraz jej rozbudowa w celu dostosowania do współczesnych standardów i przepisów. Punktem wyjścia stało się wykonanie szczegółowej inwentaryzacji terenu i budynków z zastosowaniem technologii scanningu przestrzennego. Interdyscyplinarna współpraca zespołu projektowego, którego skład tworzyli architekci, urbaniści, socjolodzy, historycy, konstruktorzy, instalatorzy, geodeci, rzeczoznawcy mykologiczno-budowlani oraz dendrolodzy, pozwoliła wyznaczyć kierunek działań na ponad 200 stronach kompleksowego opracowania. Poprzez ścisłą współpracę wielobranżową umożliwiającą odtworzenie i ocenę techniczną stanu istniejącego powstała wstępna propozycja zagospodarowania zakładów naprawczych.
rewitalizacja

ZNZGKW BYTOM

SPECYFIKACJA PROJEKTU

Lokalizacja: Brzezińska, Bytom

Pow. użytkowa: 4,3043 ha

lata realizacji: 2017-2018

Zakres prac: 

 • Kompleksowa inwentaryzacja
 • Ocena stanu technicznego
 • Koncepcja architektoniczna
 • Model 3d

BYTOMSKIE
ZAKŁADY
NAPRAWCZE

O ostatecznym kształcie założenia zdecydują kolejne etapy projektowe, jednak już w tej chwili widać, że obszar byłych Zakładów dzięki swojemu położeniu i wyjątkowemu urokowi ma szansę na drugie życie jako nowe centrum działań społecznych w Bytomiu.

21

OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH

3

SCHRONY
POWOJENNE

1

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ

Rewitalizacja Zakładów Naprawczych w Bytomiu

Adaptacja

Projekt koncepcyjny uwzględnił, m.in.: możliwość wydzielenia części terenu na przestrzeń rekreacyjno-parkową aktywizującą dzielnicę. Planuje się utworzenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w celu popularyzowania dziedzictwa industrialnego. Nadrzędnym celem jest jednak przebudowa obiektów tak, aby mogły służyć realizacji projektów społecznych, prozatrudnieniowych i opiekuńczych, skierowanych na rozwiązanie szczegółowo zdiagnozowanych największych problemów z którymi mierzy się Miasto Bytom.

Wydruk 3d

Na etapie prac koncepcyjnych zostały wykonane robocze makiety obiektów w technologii druku 3D.

ZESPÓŁ:

Zespół projektowy:

 • Stanisław Lessaer
 • Monika Jaśkiewicz-Borecka
 • Michał Duda
 • Jan Lessaer
 • Anna Lessaer
 • Piotr Majka
 • Radosław Cioch
 • Damian Zapała

 

Współpraca projektowa:

 • Leszek Sobieraj
 • Włodzimierz Krasucki
 • Witold Doryk
 • Barbara Gudyś
 • Łukasz Bryka
 • Przemek Sobieraj
 • Grzegorz Węgrzyn
 • Krzysztof Talarowski
 • Małgorzata Polak

 

Współpraca:

 • Robert Krzysztofik
 • Rafał Ferdyn
 • Iwona Majewska-Durjasz
 • Krzysztof Soida
 • Dariusz Pietrucha
 • Waldemar Sykosz
 • Melchior Barszcz
 • Cezariusz Magott
 • Małgorzata Polak

NASZĄ WIZYTÓWKĄ SĄ UNIKALNE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

W naszym przekonaniu najlepszą prognozą przyszłości są konkretne dokonania. Właśnie dlatego z dumą prezentujemy wybrane projekty z naszego bogatego portfolio.
LAT
DOŚWIADCZENIA
+ 0
NAGRÓD
I WYRÓŻNIEŃ
+ 0
OPRACOWANYCH
PROJEKTÓW
+ 0
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności