Rewitalizacja alei Henryka w Chrzanowie

Rewitalizacja alei Henryka

NOWA BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
Wierne odtworzenie stanu istniejącego alei oraz budynków przylegających. Poprzez przeniesienie informacji uzyskanych z inwentaryzacji opracowano cyfrowy model 3D i na jego podstawie wydrukowano makietę stanu istniejącego.

Szczegółowa waloryzacja przestrzeni i prace koncepcyjne przesądziły o nowej aranżacji alei Henryka, która obejmuje między innymi utworzenie nowych strefy aktywności jak i części integrujących przestrzeń z zabudową. Całość szczegółowego opracowania przedstawiono w formie opracowania graficznego jak i wydruku 3d umożliwiającego porównanie stanu istniejącego z projektowanym.

Model 3D fragmentu rewitalizacji Alei Henryka w Chrzanowie

WYZWANIE

Rewitalizacja alei Henryka ma odbudować jej niegdyś reprezentacyjny charakter oraz stworzyć bezpieczną przestrzeń dla mieszkańców Chrzanowa. Nowa nawierzchnia i elementy małej architektury nie tylko wpłyną na wizerunek miejsca, ale i jego funkcjonalność.

ADAPTACJA

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi ścisła zabudowa śródmiejska Chrzanowa. Wzdłuż alei Henryka zlokalizowane są obiekty trwale związane z historią miasta. Rewitalizacja w swych założeniach uwzględniła nie tylko reprezentacyjny charakter samej alei, ale i rolę okolicznych budynków w kształtowaniu bezpiecznej, integralnej całości.

przestrzeń publiczna, rewitalizacja

Rewitalizacja alei Henryka

SPECYFIKACJA PROJEKTU
Lokalizacja: Aleja Henryka, Chrzanów
Lata realizacji: 2017

Etap: koncepcja architektoniczna

Zakres prac: 

 • projekt koncepcyjny
 • szczegółowe analizy istniejącego zagospodarowania i zabudowy

PROJEKT REWITALIZACJI ALEI HENRYKA​

Realizacja uwzględniła szczegółowe analizy stanu istniejącego, skanning laserowy, model 3d, wydruk 3d oraz opracowanie pełnej dokumentacji.

Rewitalizacja Alei Henryka

Projekt koncepcyjny
Projekt koncepcyjny uwzględnił, m.in.:
 • odtworzenie stanu istniejącego zagospodarowania przestrzeni publicznej
 • inwentaryzację zieleni
 • rozwinięcie pierzei północno-zachodniej i południowo-wschodniej na podstawie chmury punktów
 • inwentaryzację walorów estetycznych zabudowy przylegającej
 • wskazanie potencjalnych możliwości rozwojowych;
 • nowy podział nawierzchni alei
 • dobór materiałów
 • aranżację małej architektury
 • dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • utworzenie miejsc parkingowych
 • wykonanie makiety i animacji
Wizualizacja i makieta
W ramach projektu koncepcyjnego powstały wizualizacje i makieta alei w skali 1:250 wykonana w technologii druku 3D. Tym samym, już na etapie powstawania projektu, możliwa stała się prezentacja rewitalizacji jak i ocena zaproponowanych rozwiązań projektowych.

NASZĄ WIZYTÓWKĄ SĄ UNIKALNE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

W naszym przekonaniu najlepszą prognozą przyszłości są konkretne dokonania. Właśnie dlatego z dumą prezentujemy wybrane projekty z naszego bogatego portfolio.
LAT
DOŚWIADCZENIA
+ 0
NAGRÓD
I WYRÓŻNIEŃ
+ 0
OPRACOWANYCH
PROJEKTÓW
+ 0
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności